DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 05.09.2021 18:46:46 

 

 

WDK  -  Wolfhound Klub

pořádá dne 1. 10. 2021 v zámeckém parku Náměšť nad Oslavou
WDK Czech Republic organizes on 1of October 2021 in Namest nad Oslavou

 

 

MIMOŘÁDNOU SPECIÁLNÍ VÝSTAVU IRSKÝCH VLKODAVŮ PŘI WDS 2021

 IRISH WOLFHOUND SPECIALITY SHOW at the WDS 2021

se zadáváním titulu CAJC, CAC ČR, res. CAC ČR, Vítěz speciální výstavy při WDS, Vítěz speciální výstavy mladých při WDS, Vítěz speciální výstavy veteránů při WDS

 

ROZHODČÍ:     

 Grzegorz Weron /PL/

 
Judge          

 

PROGRAM:
Programme  
8.00 - 09.15
 
přejímka psů
check-in
  9.30  
 
zahájení výstavy
opening ceremony
  po skončení posuzování 
after judgements
přehlídka vítězů, soutěže
competitions

 

ZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
Entry deadline

10. 9. 2021

     

INFORMACE: 
Information 

Jana Műllerová, E-mail: frredici@seznam.cz, tel. +420 608836662
www.wdk.wbs.czwww.wdk.cz  

PŘIHLÁŠKY:                         
Entry forms      

online: http://www.dogoffice.cz
 

PLATBY:                               
Payment     


                             


Složenkou typu A nebo platbou na účet; č.ú.: 86-3525550287/0100
Adresa maj. účtu: WDK, Štípská 505, 763 14 Zlín - Kostelec
v.s.: 88 (uvádějte vždy), s.s.: členské číslo (členové WDK)                 
do zprávy pro příjemce: Jméno a přijmení majitele psa 
SWIFT: KOMBCZPPXXX    IBAN: CZ38 0100 0000 8635 2555 0287 

​zahraniční účastníci mohou platit výstavní poplatek na místě

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:   Uzávěrka:                      nečlen WDK  člen WDK         Entry deadline:  
Entry fees  1. pes + katalog  900 Kč    600 Kč    1st. dog    35 Euro
  2. a další pes  800 Kč  500 Kč   next dog  30 Euro
  štěňata, dorost, čestná  350 Kč  150 Kč   baby, puppy , honorary   15 Euro
  soutěže,
 
 350 Kč  150 Kč   competitions,   15 Euro
  veteráni zdarma zdarma   veteran   free

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava se pořádá dle výstavního řádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Rozdělení do tříd se řídí výstavnímřádem FCI a ČMKU a je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (certifikát, kopie šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není povoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Rovněž jsou povinni dodržovat pořádek v místě konání výstavy. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za nedoručené
přihlášky. Na doklady zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel. Vystavovatel je povinen uhradit výstavní poplatky i v případě, že sevýstavy se psem nezúčastní. Změna rozhodčího vyhrazena.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva, psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu; po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění psů a osob. Všichni psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Přihlášky se vyplňují elektronicky či hůlkovým písmem. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty. Každý pes má svou přihlášku. Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou. Každá další změna na druhé přihlášce, např. spolumajitel, bude brána jako nová přihláška za plnou cenu. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu. Na přihlášce musí být nalepen doklad o zaplacení nebo přiložen doklad o zaplacení převodem z bankovního účtu. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psa po uzávěrce není možné. Vstupní list nebude zasílán.

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ: Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že bude průkaz vydán. Platný očkovací průkaz psa nebo jeho pas PET PASSPORT s uvedeným platným očkováním.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa, a to pouze v průběhu výstavy. Nebude – li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
 
TITULY A ČEKATELSTVÍ:

Super puppy – titul získává nejlepší pes nebo fena ze třídy štěňat z konkurence jedinců se zadanou známkou velmi nadějný 1
Primus minor – titul získává nejlepší pes nebo fena ze třídy dorostu z konkurence jedinců se zadanou známkou velmi nadějný 1
CAJC ČR – pes a fena ve třídě mladých s oceněním výborný 1
CAC ČR – pes a fena ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - s oceněním výborný 1
Res. CAC – pes a fena ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů - s oceněním výborný 2

Vítěz speciální výstavy mladých při WDS - titul zísává pes a fena se známkou V1 CAJC ze třídy mladých
Vítěz speciální výstavy veteránů při WDS - titul získává pes a fena se známkou V1 ze třídy veteránů                         

Vítěz speciální výstavy při WDS  - titul získává pes a fena z konkurence jedinců se zadanou známkou V1 CAC  z mezitřídy,otevřené, pracovní a vítězů

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ) Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV) Pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1. 
Vítěz plemene – Best of breed (BOB) Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy veteránů) a fena     (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy), výborný 1 ze třídy čestné.
Nejlepší  z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex (BOS)  - Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán   pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů) a nejlepší dospělí jedinci pes nebo fena (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy)      a výborný 1 ze třídy čestné opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.

SOUTĚŽE:

Nejlepší pár psů - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a musí být v majetku jednoho majitele.

Nejlepší chovatelská skupina - Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z jeho vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

Nejlepší hlava –účastníky soutěže vybírá rozhodčí v průběhu výstavy v jednotlivých třídách tak, že jim předá kartičku, která je opravňuje soutěže se zúčastnit.

Nejlepší pohyb– účastníky soutěže vybírá rozhodčí v průběhu výstavy v jednotlivých třídách tak, že jim předá kartičku, která je opravňuje soutěže se zúčastnit.

 

 

Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN"

 1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě ve třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
 2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
 3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
 4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
 1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
 2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.
 3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
 4. Titul Český junior šampión uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny, tj. potvrzení z výstav ( karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa ( u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
 5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónů.
 6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění CAC, je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.

Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ ŠAMPIÓN"

 1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových pořádaných v ČR.
 2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
 3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión mají.
 4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:
 1. a)  u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu: 
       Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní
       a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může
       být získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové výstavě. Absolvování zkoušky
       musí být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit
       počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampión CR. Žádost musí být podána písemně a musí
       být schválena P ČMKU.
  b)  u ostatních FCI uznaných plemen: čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě
       a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
  c)  u FCI zatím neuznaných plemen : čtverým získáním čekatelství CAC
 2. předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách (výstavní sezona = kalendářní rok) a minimálně od dvou rozhodčích,
 3. získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR,
 4. po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech. Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů (vítězů), a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampión, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

Schváleno P ČMKU 22. 11. 2001 Rád nabývá platnosti od 1. 1. 2002

Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.

 

Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ GRANDŠAMPIÓN"

 1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampión krásy.
 2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v CR pod záštitou ČMKU.
 3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
 4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC CR 
 5. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
 6. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.

 

Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ VETERÁN ŠAMPIÓN"

Podmínky pro psa a feny:

 1. zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP
 2. ocenění minimálně od 2 rozhodčích
 3. započítávají se výstavy konané v ČR
 4. započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 1. 1. 2005)
 5. titul bude udělován od 1. 1. 2006
 6. diplom vystavuje sekretariát ČMKU

 

Řád pro udělování titulu
"ŠAMPIÓN ČMKU"

 1. CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.
 2. CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
 3. CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampión ČMKU mají.
 4. Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
 5. Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
 6. Titul Šampión ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampiónů.

Schváleno P ČMKU 18.2.2011    
Řád nabývá platnosti od 1.7.2011
Úprava bod 2., 17.3.2011, usn. 02/03/11        
Zrušení bodu 5., 28.4.2011, usn. 19/04/11